Valdymas

Žemės ūkio kooperatyvas Šiaurės aruodai” valdomas narių pagarbos vienas kitam, socialumo, supratingumo, skaidrumo ir sąžiningumo principais. 

Visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis ŽŪK “Šiaurės aruodai” įstatais, kiekvienas narys visuotiniame kooperatyvo narių susirinkime turi vieną balsą.
Visuotinis narių susirinkimas priima svarbiausius sprendimus kooperatyvo veiklos klausimais, nubrėždamas ilgalaikes veiklos gaires.

Valdyba

Visuotinis susirinkimas išrenka 9 valdybos narius, kurie toliau formuoja visą kooperatyvo strategiją bei politiką kartu su administracijos direktoriumi. Valdyba sudaro – Vilhelminas Janušonis, Valdas Mulevičius, Vygintas Ilgutis, Vytautas Židonis, Justinas Jankevičius, Vidmantas Janeliūnas, Algirdas Rapkevičius, Saulius Vaičeliūnas. Valdybos pirmininkas Aldas Gedvila.

Administracija

Valdybos sprendimus įgyvendina kooperatyvo administracija, kuriai vadovauja administracijos vadovas Giedrius Linkevičius.

ŽŪK "Šiaurės aruodai" veiklai svarbi kiekvieno nario galimybė įsitraukti į kooperatyvo bendrą darbą siekiant didesnių ir didelių tikslų.

Kartu MES galime daugiau!